CuCl2 là muối hay axit?

Hiển thị kết quả duy nhất

0