CuCl2 có kết tủa màu gì?

Hiển thị kết quả duy nhất

0