Nikel acetate xử lý bề mặt kim loại.

Tháng Sáu 28, 2024

Nikel acetate xử lý bề mặt kim loại. Nikel acetate là một hợp chất hữu cơ của niken với axetate (có công thức hóa học là Ni(CH3COO)2). Nó thường được sử dụng trong các ứng […]

Xem thêm

Ứng dụng Nikel Acetate trong sản xuất pin.

Tháng Sáu 27, 2024

Ứng dụng Nikel Acetate trong sản xuất pin. Ứng dụng Nikel Acetate trong sản xuất pin như một thành phần trong quá trình sản xuất các điện cực pin. Đặc biệt là trong loại pin […]

Xem thêm

Nikel Acetate trong mạ điện

Tháng Sáu 27, 2024

Nikel Acetate trong mạ điện Nickel acetate là một hợp chất hóa học có công thức hóa học là Ni(CH3COO)2. Nikel Acetate trong mạ điện được sử dụng khá rộng rãi. Điều này để mạ […]

Xem thêm
0