Sodium Bromate trong nông nghiệp

Tháng Sáu 28, 2024

Sodium Bromate trong nông nghiệp Dưới đây là một số ứng dụng của sodium bromate trong nông nghiệp: Diệt cỏ: Sodium bromate từng được sử dụng làm chất diệt cỏ. Đặc biệt là để kiểm […]

Xem thêm
0