Ứng dụng Sodium Sulphate – Na2SO4

Tháng Sáu 26, 2024

Sodium Sulphate (Na2SO4) là một hợp chất hóa học quan trọng, có dạng hạt tinh thể màu trắng. Nó là muối của natri và axit sunfuric (H2SO4). Ứng dụng Sodium Sulphate – Na2SO4 được sử […]

Xem thêm
0