Potassium bromate trong sản xuất giấy.

Tháng Sáu 28, 2024

Potassium bromate trong sản xuất giấy Trong sản xuất giấy, Potassium bromate (KBrO3) đã từng được sử dụng như một chất oxy hóa và chất tẩy trắng trong quá trình sản xuất giấy bằng phương […]

Xem thêm
0