Potassium Bromide trong nông nghiệp

Tháng Sáu 28, 2024

Potassium Bromide trong nông nghiệp Potassium bromide (KBr) là một hợp chất hóa học có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả nông nghiệp. Dưới đây là các ứng dụng chính của potassium […]

Xem thêm
0