Đồng Acetate trong chất bảo quản gỗ

Tháng Sáu 27, 2024

Đồng Acetate trong chất bảo quản gỗ. Đồng Acetate (Cu(CH3COO)2) được sử dụng trong chất bảo quản gỗ như một chất chống mục và chống mốc. Đây là một trong những hợp chất ion đồng […]

Xem thêm
0