Đồng Acetate trong dược, mỹ phẩm

Tháng Sáu 27, 2024

Đồng Acetate trong dược, mỹ phẩm Trong lĩnh vực dược phẩm và mỹ phẩm, đồng acetate cũng được sử dụng trong một số sản phẩm nhất định với các mục đích chính như sau: Tính […]

Xem thêm

Đồng Acetate trong chất bảo quản gỗ

Tháng Sáu 27, 2024

Đồng Acetate trong chất bảo quản gỗ. Đồng Acetate (Cu(CH3COO)2) được sử dụng trong chất bảo quản gỗ như một chất chống mục và chống mốc. Đây là một trong những hợp chất ion đồng […]

Xem thêm
0