Đồng Acetate trong dệt nhuộm

Tháng Sáu 27, 2024

Đồng Acetate trong dệt nhuộm Đồng acetate (Cu(CH3COO)2) cũng có ứng dụng trong ngành dệt nhuộm. Thường được sử dụng để nhuộm các sợi tự nhiên như len, tơ, hay sợi từ tổng hợp như […]

Xem thêm
0