Calcium lignosulfonate trong chế biến gỗ

Tháng Bảy 6, 2024

Calcium lignosulfonate trong chế biến gỗ Calcium lignosulfonate là một loại chất phụ gia được sử dụng trong ngành chế biến gỗ với nhiều ứng dụng quan trọng như sau: Chất keo và chất tạo […]

Xem thêm
0