Calcium lignosulfonate trong sản xuất giấy

Tháng Bảy 6, 2024

Calcium lignosulfonate trong sản xuất giấy Trong ngành công nghiệp giấy, calcium lignosulfonate (CLS) là một loại chất phụ gia có nhiều ứng dụng. Ví dụ như làm chất giảm nhớt, chất tạo màu, và […]

Xem thêm
0