Calcium lignosulfonate trong sản xuất giấy

Tháng Bảy 6, 2024

Calcium lignosulfonate trong sản xuất giấy Trong ngành công nghiệp giấy, calcium lignosulfonate (CLS) là một loại chất phụ gia có nhiều ứng dụng. Ví dụ như làm chất giảm nhớt, chất tạo màu, và […]

Xem thêm

Calcium lignosulfonate trong nông nghiệp

Tháng Bảy 6, 2024

Calcium lignosulfonate trong nông nghiệp Trong lĩnh vực nông nghiệp, calcium lignosulfonate (CLS) được sử dụng như một phụ gia có nhiều ứng dụng hữu ích. Đặc biệt là trong các ứng dụng liên quan […]

Xem thêm

Calcium lignosulfonate trong chế biến gỗ

Tháng Bảy 6, 2024

Calcium lignosulfonate trong chế biến gỗ Calcium lignosulfonate là một loại chất phụ gia được sử dụng trong ngành chế biến gỗ với nhiều ứng dụng quan trọng như sau: Chất keo và chất tạo […]

Xem thêm

Calcium lignosulfonate trong công nghiệp xi măng và bê tông

Tháng Bảy 6, 2024

Calcium lignosulfonate trong công nghiệp xi măng và bê tông Calcium lignosulfonate (CLS) được sử dụng trong công nghiệp xi măng và bê tông. Dưới đây là các ứng dụng chính của calcium lignosulfonate trong […]

Xem thêm
0